Praca

Jakość kadry pracowniczej

Kariera w Strzelec Security

„Strzelec” jako jedna z nielicznych firm ochroniarskich na naszym terenie może poszczycić się tylko 4% rotacją pracowników w ciągu roku. Naszą stabilność kadrową osiągamy dzięki następującym kryteriom:
 1. Dwustopniowej selekcji przy naborze pracowników.

  • Sprawdzenie na pierwszym spotkaniu z kandydatem jego zdolności psychofizycznych i determinacji do podjęcia pracy w ochronie.
  • Rozmowa z udziałem psychologa (wykluczenie osób niezrównoważonych)
 2. Kandydaci do pracy w naszej firmie muszą spełniać poniższe wymagania:

  • Wiek 22-45 lat (z wyjątkiem funkcjonariuszy MSW – do 50 roku życia)
  • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (tylko z kat. A1)
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w ochronie wydane przez lekarza wskazanego przez firmę „Strzelec”
  • Zaświadczenie o niekaralności (dodatkowo sprawdzamy opinię z ostatniego miejsca pracy i miejsca zamieszkania)
  • Wykształcenie minimum zawodowe (preferujemy średnie i wyższe)
  • Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
  • Wysoka kultura osobista
  • Schludny wygląd zewnętrzny
  • Wzrost min. 180 cm.
  • Wysoka sprawność fizyczna
  • Dodatkowym atutem u kandydatów jest doświadczenie i specjalistyczne kursy pracowników ochrony.

   Po pozytywnym rezultacie rozmowy kwalifikacyjnej pracownik nie posiadający udokumentowanego ukończenia kursu lub licencji zostaje wysłany na dwutygodniowy (bezpłatny) kurs szkoleniowy lub 3-miesięczny (odpłatny) kurs licencyjny. Od 2000 roku współpracujemy ze Studium Pracowników Ochrony „MATEL SERWIS” w Suwałkach, które profesjonalnie przygotowuje na nasze potrzeby pracowników ochrony.

 3. System motywacyjny.

  W firmie „Strzelec” istnieje dwutorowy system motywacyjny. Jeden polega na stałych podwyżkach płacowych, jednorazowych premiach i okolicznościowych nagrodach. Drugi polega na awansie w hierarchii naszej firmy według stopni:

  • Młodszy pracownik ochrony
  • Pracownik ochrony
  • Starszy pracownik ochrony
  • Dowódca zmiany
  • Szef ochrony obiektu
  • Specjalista ds.. Kontroli ochrony
  • Dyrektor ds. ochrony

   W naszej firmie obowiązuje comiesięczny system oceniania pracowników przez przełożonych. Na odprawie szefów ochrony przedstawiają listy osób z ocenami w skali od 2 do 5.

  • ocena 2 dyskwalifikuje pracownika
  • ocena 3 oznacza i powoduje rozmowę ostrzegawczą
  • ocena 5 to wyróżnienie pracownika i ewentualny awans

   W firmie wprowadziliśmy następujący system kar:

  • rozmowa ostrzegawcza i upomnienie
  • kara finansowa
  • zwolnienie dyscyplinarne
 4. Umundurowanie i wyposażenie.
  Zatrudnieni u nas pracownicy ochrony posiadają:

  • uniformy służbowe (dostosowane do specyfikacji wykonywanych zadań)
  • kamizelki ostrzegawcze w kolorze żółtym
  • identyfikatory ze zdjęciem
  • pałki typu tonfa
  • kajdanki
  • łączność bezprzewodową
  • latarki elektryczne
  • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej

Strzelec. Agencja ochrony osób i mienia

Tadeusza Kościuszki 47, 16-402 Suwałki

Telefon

87 565 02 38, 501 440 601

Polityka prywatności